Adatvédelmi tájékoztató

Eladó a megrendelés során kizárólag olyan adatokat kér a Vásárlótól, melyek a megrendelés teljesítéséhez, a szállításhoz, valamint a számla kiállításához szükségesek. Eladó a Vásárló által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Vásárló adataihoz kizárólag az Eladó munkatársai férhetnek hozzá, Vásárló adatait Eladó csak a megrendelés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó (futárszolgálat) adja át, más személyek részére nem továbbítja. A futárszolgálat számára a Vásárló adatai közül csak a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. 
 
A regisztráció során lehetősége van a Vásárlónak Eladó elektronikus hírlevelének megrendelésére. A hírlevél megrendelése a vásárlásnak nem feltétele. A hírlevél megrendelése esetén az ehhez megadott adatokat Eladó külön kezeli, kizárólag a hírlevél kézbesítése céljából. A hírlevélben a Vásárló a megvásárolt eszközzel látogatható sporteseményekről kap tájékoztatást. Ezen adatokat Eladó harmadik személy részére nem továbbítja. A hírlevél küldéséhez adott adatkezelési hozzájárulását Vásárló az ügyfélszolgálathoz eljuttatott levélben bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A hírlevél küldéséhez adott adatkezelési hozzájárulás a felhasználói fiókba történő bejelentkezés után is visszavonható.

A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Info törvény (2011. évi CXII. törvény) hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez.
 

Az eladó adatai
Cégnév: FITBIKE Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dohány u. 19. 3/8.
Adószáma: 14871924-1-15
Cégjegyzékszáma: 15-09-074740
Számlaszám: 10404405-50526768-86511000
Telefon: +36/30 62 76 645, +36/42 430 540
E-mail cím: info@kickbike.hu